Storstädning av gemensamma utrymmen inomhus 28-30 augusti

Efter projektet med fastighetsrenovering är det dags för en rejäl storstädning av alla gemensamma utrymmen.

Glöm inte att se till att tidningshållaren utanför dörren är tom – den ska också städas.

 

Städning utomhus den 23 september

Inför städdagen beställs en container där vi kan lägga skräp.

Observera att det inte får vara något farligt avfall eller elavfall i containern!

Ni får slänga trädgårdsavfall samt tömma förråd om ni vill.

Vi samlas kl 10.00 mellan hus 66 och hus 68. Där fördelas dagens uppdrag. Efter städningen serveras korv med bröd och kaffe eller annan dryck.