Nyhetsbrev med information från Styrelsen juni 2019

Ekonomi
Vi har haft en försäljning en lägenhet i hus nr 62.

Portkod
Byte av portkod kommer att ske 10 juni. Information om ny portkod kommer via mail.

Parkering
QPark är informerade om att fri parkering för handikappade gäller på vår parkering med handikapptillstånd och parkeringstillstånd från BRF Saltsjöhöjden1.

Trädgård
För att undvika att det blir många eller ingen som vattnar, har Lisbeth Nyberg och Birgitta Store i 62:an ansvaret för vattningen av våra blommor och växter. Vid behov av ersättare, samordnar vi.

Läckage i garaget
Vi har haft läckage i garaget. Sökandet efter läckor i garaget pågår. Man belastar med vatten på olika ställen. Det är tätt mot tätskiktet men inte mot husväggen. Entreprenören återkommer den 12 och 13 juni för kompletterande undersökning.

Ny dörr vid garaget
Styrelsen har beslutat att inte installera någon ny separat dörr. Den befintliga dörren är sedan tidigare stängd. Ingång kan ske via garageportarna med bricka eller garageöppnare.

Garage plan 1: Bil, Cykel, barnvagn och gående kan passera
Garage plan 2: Bil, Cykel och barnvagn skall kunna passera

Vi kommer att ändra så att gående skall kunna passera via plan 2 istället för plan 1. Vi skall kontakta entreprenörer för att få till den ändringen.

Byte av belysning i garaget
På måndag morgon den 3 juni kommer Miljöbelysning hit för att sätta in ledbelysning i samtliga lysrörsarmaturer i garaget. De räknar med att vara klara under onsdagen 5 juni.

Detta är ett steg i styrelsens miljömedvetna satsning. Vi kommer samtidigt att reducera elförbrukningen och därmed också våra kostnader.

Målning och tvättning av garagevägg
Styrelsen har beslutat att göra en egen provtvättning av fasaderna i stället för att anlita entreprenör för att se om vi kan få bort missfärgningar genom högtryckstvätt.

Städning av garaget
Städning av garage kommer genomföras vid lämpligt tillfälle.

Renovering av portar
Renovering av portarna påbörjas v 28. Portarna kommer att skrapas och oljas.

Solceller
Styrelsen fortsätter arbete med solcellsinstallation enligt den plan stämman beslutade om.

Samfälligheten
Stämma i Samfälligheten Finnberget Saltsjöhöjden SFF har hållits den 16 maj 2019. Anna Lillhannus blev Ordförande, Lisbeth Nyberg ekonomiansvarig, Magnus Everett sekreterare och Ingrid Bådholm och Birgitta Store Suppleanter, Elisabeth Tomczac ledamot, Jessica Ingesson revisor. Samfälligheten beslutade att ta in flera offerter för snöröjningen.

Gemensamhetsanläggningen
Årsstämma hölls den 20 maj 2019.

Byggplaner i området
Den 16 maj var Christer Edström, Magnus Everett och Göran Midèus på möte med Nacka kommun tillsammans med Brf Finnberget angående etapp 6.

Nästa möte är den 25 juni då har KUAB och Nacka kommun haft möte.

Länk till Nackas utbyggnad.
https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/kvarnholmen/#panel-startpage