Individuell mätning och debitering av el (IMD)

El, gas eller vatten som inte ingår i hyran och debiteras efter förbrukning, ska inte längre vara momsfritt. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i en dom från 3 december 2019.

Brf Saltsjöhöjden 1 måste därför anpassa redovisningen av el på avier så att vi följer domen.

I veckan kom avierna för nästa tremånadperiod (april-juni) från Fastum. Som säkert många har uppmärksammat särredovisas moms för el på avin. Eftersom moms i alla tider har ingått i det priset som har tagits ut för el innebär detta ingen kostnadsökning för den enskilda medlemmen. Det går lätt att kontrollera om man jämför avin för februari med avin för maj.

För föreningen ekonomi innebär nya redovisningsregeln ingen skillnad eftersom föreningen kommer att kunna dra av den ingående momsen på fakturor från Skellefteå Kraft.

Frågor kan ni ställa via e-post till lisbeth.m.nyberg@outlook.com.