Föreningsgemensamt bostadsrättstillägg

Föreningsgemensamt bostadsrättstillägg Vår gemensamma fastighetsförsäkring omfattar från och med nu även bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrättsinnehavare. Det innebär att alla medlemmar kan ta bort detta försäkringstillägg i sin hemförsäkring. Varje medlem sparar 250 – 375 kronor per år. Tillägget kan tas bort omgående; det är inte nödvändigt att invänta förfallodag för hemförsäkringen. Observera att det endast är bostadsrättstillägget som skall tas […]

Läs mer

Rapport från Svindersviksgruppen

Under genomläsning av handlingarna har vi kommit fram till att det är stora skillnader mellan detaljplanen från 2006 och nuvarande förslag på Detaljplan 6. Länkar till Kommunens hemsida PDF-dokument Hästholmssundet och Gäddviken (etapp 6) Av den anledningen har vi bjudit in Sven G. Andersson; Översiktsplanerare på planenheten i Nacka kommun för att föremedla vår oro […]

Läs mer

Nyheter

Nyheter Nyheter 2016 Parkeringsavgift enbart med kort Nytt datum! Informationsmöte Handelsbanken Gemensam städdag vår 2016 inställd Nya porttelefoner Fasadarbeten tidigareläggs Föreningsstämma onsdag 27 april Motioner till årsmötet lämnas senast 13 mars Nyheter 2015 Föreningsgemensamt bostadsrättstillägg Rapport från Svindersviksgruppen Startpromemoria Utbyggnad nedanför vår förening Nyheter 2014 och äldre Att koppla in bredbandet på 5 minuter Motorcykelparkering […]

Läs mer