Byggplaner i vårt närområde

Nacka kommun har förbundit sig att bygga ett antal tusen lägenheter för att få tunnelbanan till kommunen. Området kring Brf Saltsjöhöjden 1, Sicklaön 37:60 och Brf Finnberget, Sicklaön 37:24 ingår i vad som kommunen benämner Nacka Stad och planeras att kraftigt exploateras. Vi har en kontinuerlig dialog med kommunen och har framfört vår oro för miljö, kommunikationer och att värdet på våra lägenheter kan komma att påverkas negativt p.g.a. höga byggnader stör vår utsikt. Vi kommer tillsammans med Brf Finnberget att engagera en exploateringskonsult för att bevaka våra intressen. Vi tar tacksamt emot fler representanter från föreningen. Om du har kompetens och tid anmäl dig till Christer (ordföranden).
Nedan är de projekt som kommunen jobbar med:

Södra Finnberget

Start_PM_22-05-05_Södra_Finnberget

Inriktningsbeslut_22-05-05_Södra_Finnberget

Nedan länk går till projekt hemsida för Södra Finnberget. Här finns kontakt uppgifter till huvudprojektledare och planarkitekt. Om man klickar på ”Läs om stadsbyggnadsprocessen och hur du kan påverka” kan man gå vidare till ”Dialog – möjlighet……” och kontakta kommunen  med sina synpunkter.

https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/henriksdal/sodra-finnberget/

Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsen 13 juni. §199 sid 79 visar inriktningsbeslutet med yrkanden från partier med avvikande uppfattning.

00_Protokoll_KS_2022-06-13

Om man klickar sig fram enligt nedan hittar man ett antal möteshandlingar som rör inriktningsbeslutet.
Om ni själva vill bläddra bland möteshandlingarna kan ni gå in på följande länk:
https://www.nacka.se/kommun–politik/politik-handlingar-och-protokoll/protokoll-och-beslutsunderlag/
Klicka på Kommunstyrelsen / 2022 / 2022-06-13 / Ärende 28 (28_Inriktningsbeslut_Södra_Finnberget)

Gäddviken

Den 12 juni 2023 beslutade kommunstyrelsen om nytt start-pm för Gäddviken.

Om ni själva vill bläddra bland handlingarna kan ni gå in på följande länk.

https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/kvarnholmen/gaddviken/#panel-startpage