Stockholm Exergi  kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:
från 2018-09-13               kl 08:00
till  2018-09-13                 kl 16:00
Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Vi ber dig i god tid informera dina hyresgäster i området om avbrottet. Det är särskilt viktigt att informera de som är beroende av varmvatten som exempelvis frisörer, fotolabb eller förskolor om avbrottet. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. Vid upplevda problem kan det också vara bra om fastighetens tekniska förvaltning kontrollerar att anläggningen återgått till normal funktion. För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott