Detta gäller er alla i hus 62 som har balkong. JM har förhoppningsvis till allas glädje tagit ett beslut att minimera åtgärderna på era balkonger så att ni kan nyttja dem fram till i augusti. JM gör detta för att ni skall få en möjlighet till en trevligare och skönare sommar.

Det enda JM kommer att ta bort är en glasskiva på balkongen och ersätta den med en plyfaskiva. Arbetet med att ta ned fasaden kommer fortsätta enligt plan.

Ni kommer kunna sitta på balkongen och även ha möbler på balkongen. I övrigt kommer huset att plastas in enligt gängse normer.

Trevlig sommar

Bygg-gruppen Brf Saltsjöhöjden1