Samling mellan hus 66 – 68 kl 10:00 – 12:00

Vi skall bl a rensa i cykelförråden. Märk din cykel. Omärkta cyklar kommer att avlägsnas från förråden.

Omkring kl 12 grillar vi korv och fikar.

Välkomna!