Kommunen planerar en ombyggnad av Kvarnholmsvägen, från rondellen vid Finnbergstunneln och österut förbi korsningen mot Finnbergsvägen fram till bron över till Kvarnholmen. Ombyggnaden berör en sträcka om ca 550 meter.

Arbetet kommer att starta tidigast i april 2014, det kommer att ske i 2 etapper.Arbetet beräknas ta ca 9 -12 månder.

Etapp 1 omfattar Kvarnholmsvägen från rondellen vid Finnbergstunneln till korsningen mot Finnberget. Under etappen kommer en 1,5 meter bred gång- och cykelväg vara öppen genom arbetsområdet.

Kollektivtrafiken: Linje 402 kommer att ledas genom Finnbergstunneln och nya hållplatser kommer att byggas vid rondellen vid Finnbergstunneln. Linje 53 och 469 följer samma väg genom Finnbergstunneln.

Biltrafiken: Trafik till Finnberget leds genom Finnbergstunneln och över Kvarnholmsbron.

Etapp 2 omfattar vägen från korsningen Finnbergsvägen till Kvarnholmsbron. Gång och cykelväg kommer att vara öppen genom arbetsområdet.

Kollektivtrafiken: Linje 402 fortsätter genom Finnbergstunneln som under etapp 1. Busslinjer 53 och 469 återgår till normal rutt.

Biltrafiken : Trafik västerut från Finnberget sker på den nya vägen och österut mot Kvarnholmen genom Finnbergstunneln.