Parkeringsplatserna för gäster utanför garagen är nu färdigbyggda. Det finns 3 platser för parkering. Infart sker från Finnbergsvägen i backen. Utfart sker via infarten till våra garage.

Det som saknas är skyltar med information om parkeringsplatserna. 

QPark beställer skyltar och beräknar att det tar ca 5 veckor. D v s det är klart i slutet av oktober. 

Vi kommer också att få en ny ”app” för att betala parkering.Den befintliga appen kommer att tas bort och den nya tas i bruk snarast. Så fort det är klart informerar vi om detta. Se skiss på parkeringen nedan.

Skiss parkering 180913