Kontakt

Styrelse:

Christer Edström, ordförande. Tfn 070 812 35 89 E-post: ordf1@saltsjohojden1.se

Anna Ehn, sekreterare. Tfn  073 435 15 58 E-post: sekreterare@saltsjohojden1.se

Lisbeth Nyberg, ekonomi. Tfn 072 228 03 93 E-post:  ekonomi@saltsjohojden1.se

Magnus Everitt, vice ordförande och  teknisk förvaltning. Tfn 070 962 75 26 E-post: fastighet@saltsjohojden1.se

Thomas Graan, suppleant, nycklar, portkoder och säkerhet Tfn 073 033 41 93 E-post: fastighet@saltsjohojden1.se

Ulla-Britt Svärd, suppleant.  Tfn 070 586 80 11  E-post:  suppleant1@saltsjohojden1.se

Harald Johansson, suppleant Tfn 073 691 99 91 E-post: suppleant2@saltsjohojden1.se

Jacob Schildt, suppleant Tfn 073 520 69 16 E-post: suppleant_3@saltsjohojden1.se

Valberedning:

Ulf Enestam Tfn 070 896 50 08 E-post: ulf.enestam@outlook.com

Pernilla Sundell Tfn 0704-16 38 89 E-post: pernillamaria@hotmail.com

Hyra gästrum/lgh:

Lisbeth Nyberg. Tfn  072 228 03 93 E-post: lagenhet@saltsjohojden1.se. Kom ihåg att du kan  Boka online

 

Felanmälan:

All felanmälan skall ske vardagar kl 08 00 – 16 00 till fastighetsskötare Janne Hedström, tfn 08-128 28 028, fastigheten@hotmail.se

Felanmälan på jourtid på icke arbetstid och hjälp inte kan anstå till nästkommande arbetsdag kan detta anmälas till Securitas larmcentral tfn 08-657 77 50

Ange varifrån larmet kommer – adressen. Uppge ditt namn och telefonnummer.
Uppge aktuell skada eller fel.

VIKTIGT

Jourutryckningar för åtgärder av mindre fel eller fel av icke akut karaktär debiteras bostadsrättsinnehavaren. Om du inte är säker på att det gäller en jourutryckning för att åtgärda felet/skadan, ombeds du att kontakta någon i styrelsen för råd.

Vitvaror:

(kyl, frys, tvättmaskin mm) kontakta Electrolux servicetel:
0771-76 76 76 eller det företag du har serviceavtal med.

TV via ComHem:

Kontakta ComHem tel: 0771-55 00 00 E-post: kundservice@comhem.com

Breband/telefoni/tv via Telenor:

Anslutna till Telenor. Kundtjänst  020-222 222

Hiss:

Endast styrelsen får felanmäla hissen. Kontakta någon i styrelsen om hissen är trasig.

Nycklar och nyckelbrickor:

Brf Saltsjöhöjden 1 har anlitat Södermalms lås AB för all hantering av nycklar. Vänd dig till Thomas Graan som ger behörighet att beställa nya nycklar. Anmäl alltid förlust av nycklar eller nyckelbricka (tagg) till fastighet@saltsjohojden1.se. En ny nyckelbricka, kostnad 50:-kan beställas genom att kontakta Thomas Graan.

Södermalms Lås AB
Bondegatan 1
116 21 Stockholm
Tel: 08-640 65 00 Fax: 08-641 00 81
e-post: info@sodermalmslas.se
Öppet: månd-fred 9.00-18.00, lörd 10.00-15.00

Bokningsnyckel till Tvättstugan:

Ta kontakt med Thomas Graan för att beställa nya bokningsnycklar till Tvättstugan. Skicka e-post till  fastighet@saltsjohojden1.se. Ny nyckel kostar 100 kr. Meddela även om er nyckel har förekommit.

Gästrum och gästlägenhet:

Boka här För information eller manuell bokning, kontakta Lisbeth Nyberg tfn  072-228 03 93

E-post: lagenhet@saltsjohojden1.se

Ekonomisk förvaltning:

Fastum (fd UBC) sköter den löpande administrationen kring föreningens ekonomi och skickar ut hyresavier för garage och lägenheter.

E-postadress: info@fastum.se

Fastum STOCKHOLM
Telefon: 08-506 047 00
Telefax: 08-506 047 01