Julgranar kan kastas på lilla lekplatsen vid gungorna mellan hus nr 64 och 66 fram till den 15 januari.