Under helgen kommer JM att arbeta med att sätta ett räcke på trappan ner mot Finnbergsvägen.

Bygg-gruppen Brf Saltsjöhöjden1