Vi har anmält till Nacka kommun den 24 augusti att man tömt bara halva kärl samt att bilen som tar hushållssopor läcker olja som ett såll.