Vi har fått information från Frentab om byggnationen på Kvarnholmsvägen. Se bifogade filer.

Informationsbrev Boende och näringsidkare Kvarnholmsvägen 2018-06-01

Bilaga infobrev 9