Det kommer arrangeras en cykeltävling på tisdag kväll 26 juni, Finnboda Grand Prix. Arrangörerna har satt upp en lapp vid cykelpumpen om att ”Kvarnholmsvägen och Finnbergstunnel stundtals kommer att vara helt avstängda och däremellan delvis avstängda för all fordonstrafik mellan 19:00 – 21:30.

SL informerar om att busshållplatserna är avstängda.

Tillträdet till och från Finnberget med bil löser de genom att med hjälp av trafikvakter växelvis slussa in / ut de som vill dit / därifrån över tävlingsarenan. De som vill resa kollektivt från Finnberget erbjuder vi skjuts till närmsta busshållplats utanför tävlingsområdet och gång- och cykeltrafikanter påverkas inte mer än att möjligtvis behöva vänta lite med att korsa Kvarnholmsvägen under pågående lopp.