Byte av branddörrar från hisshallar till trapphus

JM har beslutat att byta samtliga branddörrar (från hisshall till trapphus) eftersom de inte håller rätt brandklassning. JM står för alla kostnader. Nedan finns en preliminär specificerad tidplan. Fbv 68 hus 1  Start onsdag v 47 klart fredag v 48 Fbv 66 hus 2  Start onsdag v 48 klart fredag v 49 Fbv 64 hus 3  Start onsdag […]

Läs mer

Eftersyn hus 64 v 44

Nästa vecka 44 önskar JM att göra eftersyn på Er lägenhet. JM med Joakim och Tomas önskar träffa Er personligen om möjligt för gå igenom Er lägenhet och ta upp eventuella frågor som ni har så det vore bra om Ni kunde vara hemma. Om Ni inte kan vara hemma ber vi Er sätta låset […]

Läs mer

Information hus 62 och 64

Viktig Information Från och med måndagen den 28 augusti påbörjar JM nedtagning av byggställning på hus 64 med start på norra sidan. Detta innebär att det kommer under den veckan bli extra stökigt och svårframkomligt för både bilar och gående. För er som har barn är de viktigt att de hålls under uppsikt. Detta gäller […]

Läs mer