Rapport från Svindersviksgruppen

Under genomläsning av handlingarna har vi kommit fram till att det är stora skillnader mellan detaljplanen från 2006 och nuvarande förslag på Detaljplan 6. Länkar till Kommunens hemsida PDF-dokument Hästholmssundet och Gäddviken (etapp 6) Av den anledningen har vi bjudit in Sven G. Andersson; Översiktsplanerare på planenheten i Nacka kommun för att föremedla vår oro […]

Läs mer

Ombyggnad Kvarnvägen

Kommunen planerar en ombyggnad av Kvarnholmsvägen, från rondellen vid Finnbergstunneln och österut förbi korsningen mot Finnbergsvägen fram till bron över till Kvarnholmen. Ombyggnaden berör en sträcka om ca 550 meter. Arbetet kommer att starta tidigast i april 2014, det kommer att ske i 2 etapper.Arbetet beräknas ta ca 9 -12 månder. Etapp 1 omfattar Kvarnholmsvägen […]

Läs mer