Ombyggnad Kvarnvägen

Kommunen planerar en ombyggnad av Kvarnholmsvägen, från rondellen vid Finnbergstunneln och österut förbi korsningen mot Finnbergsvägen fram till bron över till Kvarnholmen. Ombyggnaden berör en sträcka om ca 550 meter. Arbetet kommer att starta tidigast i april 2014, det kommer att ske i 2 etapper.Arbetet beräknas ta ca 9 -12 månder. Etapp 1 omfattar Kvarnholmsvägen […]

Läs mer