JM har beslutat att byta samtliga branddörrar (från hisshall till trapphus) eftersom de inte håller rätt brandklassning. JM står för alla kostnader. Nedan finns en preliminär specificerad tidplan.

Fbv 68 hus 1  Start onsdag v 47 klart fredag v 48

Fbv 66 hus 2  Start onsdag v 48 klart fredag v 49

Fbv 64 hus 3  Start onsdag v 49 klart fredag v 50

Fbv 62 hus 4  Start onsdag v 50 klart fredag v 51